Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Feralić d.o.o.
Ante Starčevića 25a
23 000 Zadar
OIB: 14280792027


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA


U skladu s odredbom čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22.) pisani prigovor u
kojemu iznosite svoje nezadovoljstvo u odnosu na naše poslovanje ili kupljenu robu, možete podnijet
na neki od sljedećih načina:
- osobnom predajom pisanog prigovora osoblju u uredu na adresi Benkovačka cesta 25B, Zadar
- putem pošte na sjedište trgovačkog društva Ante Starčevića 25A, 23 000 Zadar
- putem elektroničke pošte na e-adresu: info@feralic.hr


Napomena: Podnositelju prigovora dostavit će se odgovor o osnovanost prigovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. S tom svrhom, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u uredu ili dostavljate poštom naznačite svoj ime, prezime i adresu.