Kolekcija: TalkTools® pomagala za senzoriku

TalkTools® Terapija oralnog pozicioniranja (OPT) je osmišljena kako bi klijentima, terapeutima i roditeljima pružila tehnike i pomagala za poticanje vještina hranjenja i govora. Koristeći auditivnu, vizualnu, taktilnu i proprioceptivnu stimulaciju OPT omogućava klijentima da "osjete" govor.

 


TalkTools® pomagala za senzoriku