Kolekcija: TalkTools® - programi & setovi

TalkTools® OPT terapija je osmišljena kako bi klijentima, terapeutima i roditeljima pružila tehnike i pomagala za poboljšanje vještina hranjenja i govora. TalkTools terapijske tehnike dodaju taktilnu i proprioceptivnu komponentu hranjenju i logopedskoj terapiji te na taj način omogućuju klijentima da “osjete” pokrete potrebne za razvoj pravilnih vještina hranjenja i razumljivog govora.

 


TalkTools® - programi & setovi