Kolekcija: TalkTools® pomagala za govor

TalkTools® terapija oralnog pozicioniranja (OPT) koristi hijerarhijski utemeljen pristup za poboljšanje jasnoće govora i vještina hranjenja kod pojedinaca svih dobi i svih dijagnoza. Ove inovativne tehnike usmjerene su na aktivnosti motoričkih pokreta koje se koriste za poboljšanje fonacije, rezonacije i jasnoće govora.

 


TalkTools® pomagala za govor